טופס אחריות לדשא סינתטי

    סוג דשא

    סוג התקנה